USLOVI KORIŠĆENJA


Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših usluga (poseta ili kupovina na BETTA IN internet prodavnici) podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišćenja. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo. BETTA IN internet prodavnica se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog i zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja. Sve promene u uslovima poslovanja biće aktuelne tek od momenta objavljanja na ovoj strani.

BETTA IN internet prodavnica sa velikim procentom predviđanja formira svoju ponudu, ali zbog nepredviđenih okolnosti zadržava pravo da promeni cene u bilo kom momentu koji ne narušava legalitet i legitimitet poslovanja u skladu sa zakonskim propisima.


BETTA IN internet prodavnica koristi „cookies“ kao tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Za svakog korisnika „cookies“ se jedinstveno dodeljuje. Mogu se pročitani samo od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. „Cookies“ služe kao pomoć prilagođavanja korišćenja interneta Vašim potrebama. „Cookies“ ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Jedna od osnovnih svrha „cookies“ je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Registracija

Uslovima korišćenja definisana su pravila kupovine koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovodljstvo kupaca.
Registracija nije obavezna, jer kupovinu možete obaviti i kao "gost" sajta. Svakako, naša preporuka je da se registrujete, jer na taj način imate uvid u Vaše prethodne aktivnosti na sajtu.

Da biste se registrovali na internet prodavnici www.bettain.rs morate imati najmanje 18 godina.

Registracijom dobijamo osnovne podatke o Vama. U cilju nesmetanog obavljanja isporuke proizvoda, od izuzetnog je značaja da sve informacije budu tačne. Informacije koje ostavite u toku registracije, koriste se isključivo u cilju obavljanja isporuke proizvoda.
Ukoliko dođe do bilo kakve promene podataka koje ste uneli prilikom registracije, molimo Vas da što pre ažurirate Vaš korisnički nalog.

Politika privatnosti

Politika privatnosti je usvojena i sprovodi se u cilju zaštite podataka korisnika usluga. Za uspešnu realizaciju Vaše narudžbine, a u skladu sa prirodom internet trgovine, neophodne su nam informacije koje se odnose na vaše ime i prezime, adresu, e-mail adresu i broj telefona. Informacije koje ostavljate prilikom kupovine koriste se isključivo u cilju realizacije dostave proizvoda i izrade računa za kupljene proizvode. Svim kupcima pružamo mogućnost izbora, da li žele da se registruju i time trajno sačuvaju podatke u sistemu prodavnice ili žele da kupovinu obave kao „gosti“ sajta i time jednokratno ostave podatke.

Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima. Svi zaposleni su dužni da usvoje i sprovode politiku privatnosti.

Kupac može na sopstveni zahtev zatražiti brisanje svojih ličnih podataka iz baze internet prodavnice www.bettain.rs putem popunjavanja kontakt forme.

PRAVILNIK O REKLAMACIJAMA
Član 1

Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.bettain.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2

Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu www.bettain.rs kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.

Član 3

Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali, u roku od 24 meseca od dana kupovine. Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti samo poštom na sledeću adresu T.R. Betta-in, 22300 Stara Pazova, ul. Svetosavska 22. Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:

 • u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanja iste
 • proizvod koji reklamira da vrati u originalnom pakovanju
 • dostavi račun
 • dostavi potpisani nalog za ispravku.

Član 5

Kupac nema pravo na prigovor ako je:

 • propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
 • nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom drugih;
 • kupio proizvod na rasprodaji;
 • kupio proizvod sa nedostatkom po sniženoj ceni;
 • promenio odluku o izboru atrikla.

Član 6

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.

Član 7

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:

 • zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;
 • vraćanje iznosa cene plaćene po priloženom računu;
 • otklanjanje nedostatka na proizvodu.

Član 8

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, T.R. Betta-in je u obavezi da povraćaj vrši preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Član 9

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Obrazac za reklamaciju možete preuzeti >>>ovde<<<.

PRAVO NA ODUSTAJANJE

Dragi kupci, obaveštavamo vas da se prema zakonu o zaštiti potrošača kupovina preko naše internet prodavnice smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca koji se smatra potrošačem ( fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti) , da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/ izjava o odustanku ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca, ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustajanje. Po isteku 14 dana nakon što je kupac poslao obrazac, proizvod se više ne može vratiti.

Prilikom povraćaja, robu je obavezno vratiti u ispravnom i nekorišćenjom stanju pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Obrazac o odustanku ugovora možete naći >>>ovde<<< .

T.R."Betta-in" obavezuje da će učestvovati u rešavanju eventualnih sporova sa kupcima.